Miksi asianajaja?

Asianajaja on turvallinen valinta, kun tarvitaan oikeudellisten ja taloudellisten asioiden asiantuntijaa. Suomen yli 12.000 lakimiestutkinnon suorittaneesta henkilöstä n. 1500 toimii asianajajina. Mitä eroa sitten on asianajajalla ja muulla lakimiehellä? Asianajajalta edellytetään enemmän kuin lakimiehiltä yleensä. Asianajajan ammattinimitystä saa käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajajan tehtävänä on huolehtia päämiehensä oikeusturvan toteutumisesta.

Asianajajien toimintaa valvovat Asianajajaliiton hallitus ja valtioneuvoston oikeuskansleri. Liiton hallitus ja kurinpitolautakunta käyttävät asianajajiin kohdistuvaa kurinpitovaltaa.

Asianajajan on vakuutettava asianajotoiminnassa toiselle aiheutettu varallisuusvahinko niiden ehtojen mukaisesti, jotka ovat yleisesti voimassa asianajotoiminnan vastuuvakuutusta varten.

Asianajajan tärkein velvollisuus on valvoa päämiehensä oikeutta ja etua. Asianajajan tulee olla riippumaton kaikista muista tahoista paitsi päämiehestään. Asianajaja on velvollinen pitämään omana tietonaan kaiken sen, mitä hän on asiakassuhteensa nojalla saanut tietää päämiehestä.