Kokemus ja pitkäjänteisyys auttavat ratkaisujen löytämisessä

Yhtiöoikeus

 • yhtiöiden perustamiset

 • yhtiösopimusten muutokset

 • kaupparekisteriasiat

 • sukupolvenvaihdokset osakassopimukset

 • yhtiöoikeudellisten sopimusten laatimiset

 • vero-oikeudelliset asiat

 • Yrityssaneeraukset, konkurssit

 • Vahingonkorvausoikeus

 • Yhdistys- ja urheiluoikeus

Kiinteistöoikeus

 • kiinteistökaupat ja niihin liittyvät sopimukset

 • hinnanalennus-, vahingonkorvaus- ja kaupanpurkuasiat,

 • ympäristö-, maaoikeus- ja kaavoitusasiat

 • lainhuudot ja kiinnitykset

Työoikeus

 • työsopimukset

 • työsuhteen päättymiseen liittyvät asiat

Perhe- ja perintöoikeus

 • avioehtosopimukset, avoliittoon liittyvät kysymykset

 • avioerot, ositukset ja elatusapuasiat

 • lasten huoltajuuteen ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat

 • edunvalvonta-asiat

 • perinnönjaot, testamentit, perintöverotus, perunkirjoitukset

Oikeudenkäyntiasiat

kaikissa em. asiakokonaisuuksissa yleisissä tuomioistuimissa, maaoikeudessa, vesioikeudessa ja hallinto-oikeuksissa.

Ennen toimeksiantoa

selvitämme kuluriskit ja mahdollisuuden, voidaanko asianajokulut kattaa kokonaan tai osin maksuttoman oikeudenkäynnin, yleisen oikeusavun tai useisiin vakuutuksiin liittyvän oikeusturvaedun kautta.

Sovittelu riita-asioissa

Sovittelu tapahtuu Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaisesti. Sovintomenettely on vaihtoehto riidan ratkaisulle tuomioistuimessa tai välimies-menettelyssä. Sovintomenettely mahdollistaa liike- ja henkilösuhteiden jatkuvuuden.

Näiden painopistealueiden lisäksi hoidamme laajalti myös muita oikeudellisia tapauksia laidasta laitaan. Asianajajan puoleen kannattaa kääntyä hyvissä ajoin. Asiantunteva neuvonta tulee usein halvemmaksi kuin syntyneen vahingon selvittelytyö. Onko sinulla varaa olla ilman asianajajaa?